Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

teletubisie
23:45
3737 cef8
Reposted fromspring-flow spring-flow viaheroes heroes
teletubisie
23:40
Pamiętaj, że każdy napotkany człowiek czegoś się boi, coś kocha i coś stracił.
— Ernest Hemingway
Reposted fromnevergoodenough nevergoodenough via050996 050996
23:39
9658 14f8 500
teletubisie
23:37
2578 f12d
Reposted fromkrzysk krzysk viabeattman beattman
23:37
7442 aef7
Reposted fromtosiaa tosiaa viabeattman beattman
teletubisie
23:36
0948 6afc
Reposted fromcalifornia-love california-love
teletubisie
23:36
1289 e8ea
Reposted fromcalifornia-love california-love
teletubisie
23:35
3315 717c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
teletubisie
23:35
1552 73e6
Reposted fromdrobnostki drobnostki viatysiace-mysli tysiace-mysli
teletubisie
23:35
Reposted fromnebthat nebthat viatysiace-mysli tysiace-mysli
23:34
2904 e767 500
teletubisie
23:34
Nigdy nie kłóć się w łóżku. Możesz się w nim godzić. Pilnuj, żeby to, co ze świata, nie wchodziło między Was przynajmniej tam. Noc ma być czuła.
— Ian Kerner
teletubisie
23:34
3031 c35a 500
Reposted fromnutt nutt viatysiace-mysli tysiace-mysli

May 23 2017

23:34
0268 0b66 500
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viadrozdzi drozdzi
teletubisie
23:34
nie umiem
sobie poradzić z parasolem
w taką pogodę,
a co dopiero
z własnym życiem.
kurwa.
— .
Reposted fromrol rol viacoolstorybro23 coolstorybro23
teletubisie
23:32
Kobiety zawsze wiedzą, kiedy na nie patrzysz i na którą konkretnie część ciała.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted frompanikea panikea via2708 2708
23:25
teletubisie
23:22
Jakie jest więc prawdopodobieństwo, że poznam kogoś, kogo pokocham, nie mówiąc już o tym, że pokocham na tyle mocno, by za niego wyjść? Jestem znużona tym, że nie wiem, z kim będę i czy w ogóle z kimś będę.
— Gillian Flynn
Reposted frommefir mefir viaeternaljourney eternaljourney
teletubisie
23:20
To, co stanowi o uwodzicielskim talencie mężczyzny, to nie jego uroda, ale zdolność przekonania kobiety, by czuła się przy nim piękna.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Ozdrowienie"
teletubisie
23:20
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl