Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

18:03
2718 2934
Reposted fromerial erial viayveee yveee
teletubisie
18:03
0959 63e6 500
Reposted fromNajada Najada viayveee yveee
teletubisie
18:03
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viayveee yveee
teletubisie
18:03
7311 e1ec 500
Reposted frommslexi mslexi viayveee yveee
18:03
3344 448b 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viayveee yveee
teletubisie
18:03
3461 5e9b
Reposted fromsnowlake snowlake viayveee yveee
teletubisie
18:03
9318 6c8b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viayveee yveee
teletubisie
17:13
6945 cd2a 500
Reposted fromwszystko-co-kocham wszystko-co-kocham
teletubisie
17:10
6945 cd2a 500
Reposted fromwszystko-co-kocham wszystko-co-kocham viayveee yveee
teletubisie
17:10
Tylko nie myśl zbyt mocno, bo zrobisz sobie krzywdę.
— Kate McCarthy, Fighting Redemption
Reposted frommefir mefir viayveee yveee
teletubisie
17:10
Miłość to jest takie coś, czego nie ma. To takie coś co sprawia, że nie ma litości... To tak jakby budować dom i palić wszystko wokół... Miłość to jest słuchanie pod drzwiami, czy to jej buty tak skrzypią po schodach, miłość jest wtedy, jak do czterdziestoletniej kobiety wciąż mówisz Moja Maleńka i kiedy patrzysz jak ona je, a sam nie możesz przełknąć... Wtedy, kiedy nie zaśniesz, zanim nie dotkniesz jej brzucha... Wtedy, kiedy stoicie pod drzewem, a ty marzysz, żeby się przewróciło, bo będziesz mógł ją osłonić.  
— Leon (Bogusław Linda) w filmie "Sara"
Reposted fromheparyna heparyna viayveee yveee
teletubisie
17:09
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayveee yveee
teletubisie
17:08
9874 d6c6
Reposted frommslexi mslexi viayveee yveee
teletubisie
17:07
Uważaj, żeby pewnego dnia nie poczuć za mocno. Uważaj, żeby pewnego dnia znów nie stracić za wiele.
Reposted fromzubrowkabiala zubrowkabiala viayveee yveee
teletubisie
17:07
8987 1739
Reposted fromkarahippie karahippie viayveee yveee
teletubisie
17:06
Mogę oficjalnie potwierdzić, że w dzisiejszych czasach kluczem do serca mężczyzny nie jest uroda, kuchnia, seks czy dobry charakter, tylko umiejętność sprawiania wrażenia, że nie jesteś nim zainteresowana.
— Helen Fielding – Dziennik Bridget Jones
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viayveee yveee
teletubisie
17:01
Przez kogo zaznałeś szczęścia, przez tego też zaznasz nieszczęścia.

Błogosławiony przez bogów, kto nie przywiązuje się do nikogo.

— Emil Cioran

Reposted fromismo ismo
teletubisie
16:58
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viayveee yveee
teletubisie
16:58
2741 5048 500
Reposted fromdelain delain viayveee yveee
teletubisie
16:58
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi viayveee yveee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl